Други услуги

Становища за офертните, продажните или наемните цени на недвижими или движими имоти (други активи):

Подготвят се на база подробен анализ за наличието на съществуващ пазар, както и детайлна информация за активността на търсене и предлагане на подобни на разглежданите активи.

Цени: от 120 лв.

Срокове: от 1 ден.

Технически експертизи:

Представляват проучвания от различно естество за недвижими или движими имоти в т.ч. за определяне на: състояние, възраст, остатъчна експлоатационна годност, площ, граници, функционално разпределение, вид строителство и др.

Цени: от 120 лв.

Срокове: от 1 ден.

Площообразуване на жилищни или бизнес обекти:

Целта на тези документи е да се определят площите на отделни недвижими имоти в дадена сграда, както и прилежащите към тях спомагателни помещения, идеални части от общите части на постройката, идеални части от правото на строеж върху дворното място или идеални части от самото дворно място.

Цени: от 250 лв.

Срокове: от 2 дни.

Консултантски услуги:

Извършват се съобразно компетенциите на Иво Костов и индивидуалните запитвания на клиентите. В случаи на необходимост и по изискване на възложителите, резултатите от консултантските услуги могат да бъдат представени в писмен вид.

Цени: по договаряне.

Срокове: неопределени.

Съдействие при отпускане на заеми:

Извършва се за различни банкови продукти на "Търговска Банка Д" АД, "Алианц Банк България" АД и др. 

Цени: безплатно.

Срокове: неопределени.

Инвестиционно предложение за гр. Черноморец, общ. Созопол

Investment proposal for Town of Chernomorets, Sozopol Municipality, Burgas Region, Bulgaria

Парцел за строителство на вилни сгради (попада в район с възможност за финансиране по европейски програми и конкретно за развитие на селските райони и селксия туризъм)