За Иво Костов

Иво Костов

Иво Костов е сертифициран оценител, член-учредител на Камарата на независимите оценители в България и Регионална колегия Варна. Притежава богат професионален оценителски опит в областта на търговските предприятия и вземанията, финансовите активи и финансовите институции, недвижимите имоти, машините и съоръженията. Преподава в Икономически университет - Варна, като е доктор по икономика и главен асистент към катедра "Икономика и управление на строителството". Предлага експертни оценки, технически експертизи и консултантски услуги, като следва принципите на коректност, бързина и уважение към клиентите.

Допълнителна информация

Образование:
Вид: висше икономическо.
Учебно заведение: Икономически университет – Варна.
Специалност: "Икономика на строителството".
Студентски стаж: Великобритания (2001 г.), САЩ (2002 г., 2003 г.).
Образователно-квалификационна степен: "бакалавър" (2002 г.), "магистър" (2004 г.).
Придобита образователна и научна степен: "доктор" (2009 г.).

Защитен дисертационен труд пред ВАК (Висша атестационна комисия към Министерски Съвет на Република България) на тема "Инвестиции в недвижима собственост в Република България" с научен ръководител проф. д-р Пламен Илиев.

Публичен регистър на независимите оценители към Камарата на независимите оценители в България:
- Включен с рег. № 1599.

Професионален опит в оценителската дейност:
- 2004-2005 г. – мениджър и експерт оценител на жилищни и търговски обекти в "Имоти и инвестиции" ООД (компания за посредничество при сделки с недвижими имоти, лицензирани оценки и строително предприемачество).
- 2005-2006 г. – регионален оценител и служител на "Прокредит Банк (България)" АД.
- от 2007 г. до момента – съдружник и управител на "ЕН ЕНД КЕЙ" ООД (компания за консултантска /оценителска/ дейност с приоритетни функции към "Юробанк и еф джи България" АД /"Пощенска банка"/ за периода 2007-2012 г.).
- от 2008 г. до момента – "Сосиете Женерал Експресбанк" АД.
- 2008-2015 г. – оценител към "Алианц Банк България" АД.
- 2009-2011 г., от 2018 г. – оценител към Община Варна.
- 2010-2014 г. – оценител към "Креди Агрикол България" ЕАД ("Емпорики Банк – България" ЕАД).
- от 2010 г. до момента – оценител към Министерство на вътрешните работи.
- от 2010 г. до момента – оценител към Национална агенция за приходите (Министерство на финансите).
- от 2010 г. до момента – оценител към Агенция по вписванията (Министерство на правосъдието).
- от 2010 г. до момента – оценител към "БДЖ Група".
- от 2011 г. до момента – вещо лице към Окръжен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- от 2011 г. до момента – вещо лице към Административен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- от 2011 г. до момента – вещо лице към Районен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- от 2012 г. до момента – "Райфайзенбанк (България)" ЕАД.
- от 2014 г. до момента – "Търговска Банка Д" АД.
- от 2015 г. до момента – "Първа инвестиционна банка" АД (Fibank).
- от 2017 г. до момента – Частни съдебни изпълнители.
- от 2018 г. – Синдици.
- от 2018 г. – Адвокатски дружества.
- Друга оценителска дейност (от 2004 г. до момента) – на свободна практика, възложена от различни физически и юридически лица за консултации, счетоводни нужди, покупко-продажби, делби, наемни отношения и др.

Оценителски доклади:
- За периода 2004-2018 г. броят на изготвените оценителските доклади представляват над 2700 експертни оценки на обекти от различно естество в т.ч.: търговски предприятия, финансови активи, хотелски комплекси, жилищни сгради, самостоятелни обекти в жилищни сгради, вилни селища, поземлени имоти, търговски обекти, офисни помещения, складове, индустриални имоти, медицински центрове, машини и съоръжения и др.

Друг професионален опит:
- от 2008 г. до момента – главен асистент към Катедра "Икономика и управление на строителството" при Икономически университет – Варна; преподавани дисциплини в специалности "Икономика на строителството"/"Строителен бизнес и предприемачество", "Икономика на недвижимата собственост"/"Недвижими имоти и инвестиции", "Бизнес икономика", "Туризъм", "Мениджмънт", "Бизнес информационни системи": "Бизнес оценяване", Business valuation, "Управление на недвижимата собственост", "Управление на недвижимата собственост в туризма", "Управление на комплекси от затворен тип", "Бизнес планиране", "Управление на човешките ресурси", "Управление на продажбите на недвижими имоти", "Икономически основи на недвижимата собственост", "Международен бизнес с недвижима собственост", "Управление на строителното предприятие", "Икономика на предприятието", "Ценообразуване в строителството", "Организация на строежите", "Интернет в строителството", "Делови контакти".

Научна продукция:
- над 25 публикации у нас и в чужбина (в т.ч. статии, издадени в Русия, Италия и Полша, студия на тема "Развитие на дейността по оценяване на недвижими имоти в България" и участие в три монографии на тема "Недвижими имоти в пространството", издадени в Полша).

Мащабни обекти, оценени за представените възложители, както и за нуждите на "Тексим Банк" АД, "Животозастрахователна компания Съгласие" АД, "Петрол Холдинг" АД, "ПОНС Холдинг" АД "Лидл България ЕООД енд КО" КД, "Гранд хотел Варна" АД, "Ривиера" АД, "Астера I" ЕАД, "Амбасадор Тур" ЕАД, "Перла Холидейз" АД, "Клиф Голф Холидей Клуб" АД, "Лендмарк Пропъртис България" ЕАД, "Ири Трейд" АД, "Явор" АД, "ЦБА Търговия" ЕООД, "Фикосота Холдинг" АД, "Елдоминвест 1" АД, "Пътно строителство" АД, "Транстриумф Холдинг" АД, "Експрес гаранцион комерс" ЕООД, "Адрес България Холдинг", "Stephens Scown Solicitors" (Truro, Cornwall, UK, за Кралски съд Графство Труро, Корнуол, Великобритания) и др.:
- "Животозастрахователна компания Съгласие" АД.
- "Гранд хотел Варна" АД.
- Хотел "Грийн Парк" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Ерма" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Астера" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Белвю" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Сънрайз" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Оазис" (в.к. "Ривиера").
- Хотел "Ривиера Бийч 1" (в.к. "Ривиера").
- Хотел "Кораба" (к.к. "Чайка").
- Хотел "Сириус" (к.к. "Св. Св. Константин и Елена").
- Хотел "Перла" (к.к. "Слънчев бряг").
- Хотел "Бор" (к.к. "Слънчев бряг").
- Ваканционно селище "Тихият кът" (гр. Балчик).
- Ваканционно селище "Голдън хилс" (с. Генерал Кантарджиево).
- Ваканционно селище "Живата вода" (гр. Варна).
- Ваканционно селище "Даймънд резидънс – Голф клуб" (гр. Варна).
- Част от голф комплекс "Лайтхаус голф ризорт" (гр. Балчик).
- Жилищен комплекс "Корона" (гр. Варна).
- Курортно-жилищна сграда "Бяла Бийч Ресорт" (гр. Бяла).
- Търговско-ремонтен автомобилен комплекс "Сити автоцентър" ("Киа Моторс", гр. Варна).
- Автомобилен център "Варна карс" (BMW, гр. Варна).
- Търговско-административен комплекс "Експириан" (гр. Варна).
- Многофункционална сграда "Опера билдинг" (бивша сграда на ТДД и РДД – Варна).
- Обществено-обслужваща сграда "Landmark centre" (гр. Варна).
- Търговски комплекс "Елис Ге" (гр. Варна).
- Верига магазини "Бурлекс" (гр. Варна).
- Банкови офиси на "Юробанк и еф джи България"АД (гр. Варна).
- Медицински център "Варна" (гр. Варна).
- Производствено-складова база "Одисейстрой" ООД (гр. Варна).
- Производствено-складова база "Елкомерс" ООД (гр. Варна).
- Предприятие за рибопроизводство и аквапродукти "Одесос – 2003" ЕООД (гр. Варна).
- Цех за производство на млечни, млечно-плодови и плодови напитки и храни на "Бета инвест" ЕООД (гр. Варна).
- Кино театър (гр. Девня).
- Част от капитала на "Топливо" АД.
- Част от капитала на "Албена Инвест-Холдинг" АД.
- Част от капитала на "Слънчев ден" АД.
- Част от капитала на "Ривиера" АД.
- Част от капитала на "ЕЛАРГ фонд за земеделска земя" АДСИЦ.
- Част от капитала на "Химимпорт" АД.
- Част от капитала на "Поларис Продукт" ООД.
- Част от капитала на "Сосиете Женерал Експресбанк" АД.
- Активи на "Фикосота Холдинг" АД.
- Активи на "Елдоминвест 1" АД.
- Активи на "Пътно строителство" АД.
- Активи на "Транстриумф Холдинг" АД и др.

Основен район на действие:
- Варненска област.
- Бургаска област.
- Добричка област.
- Шуменска област.
- Търговищка област.
- Разградска област.
- Силистренска област.
- Русенска област.
- Ямболска област.
- Сливенска област и др.

Членство в професионални организации:
- от 2009 г. до момента – член и учредител на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ).
- от 2010 г. до момента – член и учредител на Камарата на независимите оценители в България – Регионална колегия – Варна.
- 2010-2013 г. – член на Съвета на Регионална колегия – Варна към КНОБ.
- 2014-2017 г. – член на Управителния Съвет на Камарата на независимите оценители в България.
- 2015-2017 г. – член на Учебно-методичния Съвет на Камарата на независимите оценители в България.
- от 2015 г. до момента – член на Полското научно общество на недвижимите имоти (TNN – Poland).    

Други членства:
- от 2008 г. до момента – член на Организационния комитет на международната научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" при Икономически университет – Варна.
- 2015-2016 г. – член на Организационния комитет и Редакционната колегия към годишната национална конференция на независимите оценители в България "Актуални въпроси на оценителската практика" при КНОБ.
- 2015-2016 г., от 2018 г. – член на Редакционната колегия към международната научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" при Икономически университет – Варна.
- от 2016 г. до момента – член на Научния Съвет на списанието на Великополската асоциация на оценителите на недвижими имоти (SRMWW), Полша.
- от 2016 г. до момента – член на Научния Съвет на международната научна конференция "Недвижими имоти в пространството", Полша.
- от 2016 г. до момента – член на Редакционния Борд на списанието "Икономика и мениджмънт" (Journal of Economics and Management) при Икономически университет в Катовице, Полша.

Участия в по-значими събития:
- делегат (от страна на КНОБ) в Годишно общо събрание на Съвета за международни стандарти за оценяване (IVSC), проведено в гр. Париж (Франция).
- семинар на тема "Влиянието на Европейската регулативна уредба и Европейските оценителски стандарти" с лектор Krzysztof Grzesik, президент на TEGoVA.
- представител (от страна на КНОБ) в работна среща по международен проект "Valuation Vocational Training project", проведена в гр. Лондон (Великобритания) – проектът е по програма "Еразъм", с ръководител Институт за класифициране и оценка на доходите (Великобритания).
- Трета национална конференция на независимите оценители в България на тема "Актуални въпроси на оценителската практика" – в мероприятието участват президентът на TEGoVA, както и оценители от RICS (Великобритания).
- научни конференции на Полското научно общество на недвижимите имоти (TNN), организирани в гр. Катовице и гр. Лодз (Полша).
- международни научни конференции на тема "Недвижими имоти в пространството", организирани в гр. Познан, гр. Бидгошч и гр. Калиш (Полша).
- международни научни конференции, организирани в гр. Санкт Петербург (Русия).
- работно посещение във връзка с инфраструктурното развитие на Обединените арабски емирства (Дубай, Абу Даби, Шарджа).
- 25-та юбилейна ГИС конференция, проведена в гр. Перуджа (Италия), организирана от Хърватското общество на информационните технологии.
- лектор (заедно с д-р Джордже Догареску, Румъния) в международен семинар на тема "Възвръщаемост на инвестицията от имоти под наем – апартаменти. Приложение на Метода на извеждане на остатъчната стойност при оценка на отстъпеното право на строеж", организиран от Камарата на независимите оценители в България, Регионална колегия – Варна.
- лектор на обучения в Национално сдружение Недвижими имоти.