Услуги

Иво Костов предлага услуги в шест основни направления:
- Експертни оценки.
- Технически експертизи.
- Площообразуване на жилищни и бизнес обекти.
- Консултантски услуги.
- Съдействие при отпускане на заеми.
- Управление на недвижими имоти.

Цените и сроковете за изпълнението на поръчките са в зависимост от конкретното задание. Подробна информация на различните видове цени може да намерите тук. Заплащането на услугите се извършва по банков път.

"Алианц Банк България" АД
BIC: BUINBGSF
Иво Ангелов Костов
IBAN: BG02BUIN95611000114414

Основание: вида на извършената услуга/плащане по фактура №

Независимо от особеностите на поръчките Иво Костов следва принципите на коректност, бързина и уважение към клиентите. Не приема възлагания, за които не е компетентен или съществува невъзможност за тяхното изпълнение, поради нормативни или други видове ограничения.

Получените резултати от извършваните услуги могат да бъдат използвани за нуждите на:
- Купувачи и продавачи при сделки с различни видове имоти.
- Наематели и наемодатели при наемни отношения с различни видове имоти.
- Банки.
- Небанкови финансови институции.
- Кредитни посредници.
- Агенции за недвижими имоти.
- Строителни фирми.
- Инвестиционни фирми.
- Консултантски фирми.
- Акционерни дружества със специална инвестиционна цел.
- Инвестиционни фондове.
- Застрахователни дружества.
- Пенсионни дружества.
- Министерства.
- Държавни агенции.
- Съдилища.
- Частни съдебни изпълнители.
- Синдици.
- Адвокатски дружества.
- Счетоводни кантори.
- Общини.
- Държавни фирми.
- Общински фирми.
- Частни фирми.
- Др.

Иво Костов приема своята работа като удоволствие и ще се радва да ви бъде полезен в своите компетенции.

При възникване на допълнителни въпроси, не се колебайте да използвате посочените възможности за контакти.