Възложители

Възложители и ползватели на услугите на Иво Костов са банкови финансови институции, държавни агенции, министерства, общини, съдилища, фирми, работещи във всички сфери на икономиката, както и отделни физически лица.

Иво Костов извършва услуги в своите компетенции основно за следните възложители:
- "Първа инвестиционна банка" АД (Fibank).
- "Сосиете Женерал Експресбанк" АД.
- "Райфайзенбанк (България)" ЕАД.
- "Търговска Банка Д" АД.
- "Алианц Банк България" АД.
- Министерство на вътрешните работи.
- Национална агенция за приходите (Министерство на финансите).
- Община Варна.
- Агенция по вписванията (Министерство на правосъдието).
- Окръжен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- Административен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- Районен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- Съдилища, част от правосъдната система на България.
- Частни съдебни изпълнители.
- Синдици.
- Адвокатски дружества.
- "БДЖ Група".
- Камара на независимите оценители в България.

Международни партньори:
- GECO MEC 2003 (Румъния).
- Property House (Полша).