Повече ли са сделките с имоти

Българинът отново взема ипотека без притеснение.

Малко под 43 000 е броят на сделките с недвижими имоти реализирани в периода януари-март 2016 г. сочат данните на Агенцията по вписвания. Това е с 0.03% по-малко в сравнение със същия период на 2015 г. Най-активен остава пазарът в София с реализирани 5149 покупко-продажби на недвижими имоти. Това е със 7% повече в сравнение с началото на миналата година.

Българинът отново спокойно прибягва до банкова помощ, когато трябва да купува жилище. Доказателство за това е ръстът от 19% при отпуснатите нови ипотечни заеми. За първите три месеца на годината техният брой е над 2500.

Реално сделките с жилища са повече, тъй като в посочената статистика не влизат тези „на зелено”. Това ще стане, когато имотът е готов и едва тогава може да се впише в Агенцията по вписвания. Според анализатори, обаче има ръст в броя на покупката на жилища в етап на строеж, тъй като на пазара дефакто липсват качествени имоти. В същото време готовите некачествени апартаменти, които останаха от предишния бум на пазара много трудно се продават. „Те се реализират само при наличието на компромис в цената от страна на продавача”, коментират брокери.

Източник: http://fakti.bg/