Други услуги

Становища за офертните, продажните или наемните цени на недвижими или движими имоти (други активи):

Подготвят се на база подробен анализ за наличието на съществуващ пазар, както и детайлна информация за активността на търсене и предлагане на подобни на разглежданите активи.

Цени: 200 лв.

Срокове: от 1 ден.

Технически експертизи:

Представляват проучвания от различно естество за недвижими или движими имоти в т.ч. за определяне на: състояние, възраст, остатъчна експлоатационна годност, площ, граници, функционално разпределение, вид строителство и др.

Цени: от 250 лв.

Срокове: от 1 ден.

Площообразуване на жилищни или бизнес сгради:

Целта на тези документи е да се определят площите на отделни недвижими имоти в дадена сграда, както и прилежащите към тях спомагателни помещения, идеални части от общите части на постройката, идеални части от правото на строеж върху дворното място или идеални части от самото дворно място.

Цени: от 600 лв.

Срокове: от 2 дни.

Консултантски услуги:

Извършват се съобразно компетенциите на Иво Костов и индивидуалните запитвания на клиентите. В случаи на необходимост и по изискване на възложителите, резултатите от консултантските услуги могат да бъдат представени в писмен вид.

Цени: по договаряне.

Срокове: неопределени.

Съдействие при отпускане на заеми:

Извършва се за различни банкови продукти на "Търговска Банка Д" АД. 

Цени: безплатно.

Срокове: неопределени.

Други услуги:

Цени и срокове: по договаряне.

Договаряне на отстъпки/отбиви от продажни или наемни цени (НОВА УСЛУГА): 

Отстъпките/отбивите могат да бъдат от всякакъв характер (в сферата на недвижимите имоти, автомобилите, производствените машини, съоръженията, инвентар, финансовите активи - акции, облигации, бонове, нематериалните активи, цели предприятия и др. Дейността се извършва от опитни маркетолози, бизнес анализатори, чартисти, технически лица, инвеститори, мениджъри, оценители, хабилитирани университетски преподаватели, съвместно с представители на https://www.cod.bg/bg, за повече информация вж. https://www.cod.bg/bg/info/dogovaryane-na-otstypki/ и https://ivokostov.com/services.php). За конкретни запитвания е необходимо да се осъществи първоначален контакт с Иво Костов. Услугата се предлага чрез договорни отношения, като е възможно нейното прилагане, както в България, така и за други държави.

Цени: 50% от договорената отстъпка (намалението на цената).

Срокове: неопределени.

Инвестиционно предложение за гр. Черноморец, общ. Созопол

Investment proposal for Town of Chernomorets, Sozopol Municipality, Burgas Region, Bulgaria

Парцел за строителство на вилни сгради (попада в район с възможност за финансиране по европейски програми и конкретно за развитие на селските райони и селксия туризъм)