Публикации

 Практически въпроси при оценката на отстъпеното право на строеж в България (с. 123)
 Similarity of selected residential real estate markets in Bulgaria and Poland
 The residential real estate market in the city of Varna (Bulgaria)
 Пазарът на жилищни недвижими имоти в град Варна
Advantages of the Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria and of membership in it
Предимства на Камарата на независимите оценители в България и членството в нея
The Activities of Local Governments in the Revitalization of Public Space in Bulgaria and Poland
Nieruchomosc w przestrzeni (Недвижими имоти в пространството, издание 2)
The Activities of Local Government in the Development of Public Spaces in Bulgaria
 Zaleti czlonkostwa w Izbie Niezaleznych Rzeczoznanwcow w Bulgarii
 Aesthetic Dimension of Urban Revitalization in Polish and Bulgarian Cities
 Determinants of Prices of Luxury Residential Real Estate in the City of Varna
Nieruchomosc w przestrzeni (Недвижими имоти в пространството, издание 1)
 State and determinants of real estate market development in Central and Eastern European countries on the example of Poland and Bulgaria
Oсобенности государственного кредитного механизма поддержки населения с учетом дифференциации граждан на социальные слои с разными возможностями доступности приобретения жилья
 Selected aspects of real estate appraisal methodology - comparative analysis of Bulgaria and Poland
 Comparison of Bulgarian and Polish residential market as an example of Varna, Poznan and Kalisz
 Развитие на дейността по оценяване на недвижими имоти в България
 Придобиването на оценителска правоспособност в България и в Румъния
 Оценителите в България
Оценка участков под строительство фотовольтаических станций в Болгарии
Предимства на членството в Камарата на независимите оценители в България
Относно оценяването на недвижими имоти в България
Приложение на остатъчния метод при оценяването на идеални части земя от застроени урегулирани имоти
Жилищните комплекси от затворен тип - обект на инвестиционен избор в условия на икономическа криза
Оценяване на жилищна недвижима собственост в условия на икономическа криза - приложение на методи за оценка
Промени в пазара на жилищна недвижима собственост в условия на икономическа криза