Публикации

 Rynek mieszkaniowy w erze pandemii COVID-19. Studium porownawcze Poznania i Warny
 Downtown or Suburbs - How the Location in the Urban Agglomeration Zones Affects the Price of Flats (p. 9394)
 Development of Valuation Activity in Bulgaria (p. 6435)
 An Assessment of the Functioning of Shopping Centres in Central-Eastern Europe on the Example of "Posnania Mall" in Poznan (Poland) and "Grand Mall" in Varna (Bulgaria)
 Особености на закона за независимите оценители (с. 69)
 Практически въпроси при оценката на отстъпеното право на строеж в България (с. 123)
 Similarity of selected residential real estate markets in Bulgaria and Poland
 The residential real estate market in the city of Varna (Bulgaria)
 Пазарът на жилищни недвижими имоти в град Варна
Advantages of the Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria and of membership in it
Предимства на Камарата на независимите оценители в България и членството в нея
The Activities of Local Governments in the Revitalization of Public Space in Bulgaria and Poland
Nieruchomosc w przestrzeni (Недвижими имоти в пространството, издание 2)
The Activities of Local Government in the Development of Public Spaces in Bulgaria
 Zaleti czlonkostwa w Izbie Niezaleznych Rzeczoznanwcow w Bulgarii
 Aesthetic Dimension of Urban Revitalization in Polish and Bulgarian Cities
 Determinants of Prices of Luxury Residential Real Estate in the City of Varna
Nieruchomosc w przestrzeni (Недвижими имоти в пространството, издание 1)
 State and determinants of real estate market development in Central and Eastern European countries on the example of Poland and Bulgaria
Oсобенности государственного кредитного механизма поддержки населения с учетом дифференциации граждан на социальные слои с разными возможностями доступности приобретения жилья
 Selected aspects of real estate appraisal methodology: comparative analysis of Bulgaria and Poland
 Comparison of Bulgarian and Polish residential market as an example of Varna, Poznan and Kalisz
 Развитие на дейността по оценяване на недвижими имоти в България
 Придобиването на оценителска правоспособност в България и в Румъния
 Оценителите в България
Оценка участков под строительство фотовольтаических станций в Болгарии
Предимства на членството в Камарата на независимите оценители в България
Относно оценяването на недвижими имоти в България
Приложение на остатъчния метод при оценяването на идеални части земя от застроени урегулирани имоти
Жилищните комплекси от затворен тип - обект на инвестиционен избор в условия на икономическа криза
Оценяване на жилищна недвижима собственост в условия на икономическа криза - приложение на методи за оценка
Промени в пазара на жилищна недвижима собственост в условия на икономическа криза