За Иво Костов

Иво Костов

Иво Костов е сертифициран оценител, член-учредител на Камарата на независимите оценители в България и Регионална колегия Варна. Притежава богат професионален оценителски опит в областта на търговските предприятия и вземанията, финансовите активи и финансовите институции, недвижимите имоти, машините и съоръженията. Преподава в Икономически университет - Варна, като е доктор по икономика и част от академичния състав на катедра "Икономика и управление на строителството". Предлага експертни оценки, технически експертизи и консултантски услуги, като следва принципите на коректност, бързина и уважение към клиентите.

Допълнителна информация

Образование:
Вид: висше икономическо.
Учебно заведение: Икономически университет – Варна.
Специалност: "Икономика на строителството".
Студентски стаж: Великобритания (2001 г.), САЩ (2002 г., 2003 г.).
Образователно-квалификационна степен: "бакалавър" (2002 г.), "магистър" (2004 г.).
Придобита образователна и научна степен: "доктор" (2009 г.).

Защитен дисертационен труд пред ВАК (Висша атестационна комисия към Министерски Съвет на Република България) на тема "Инвестиции в недвижима собственост в Република България".

Публичен регистър на независимите оценители към Камарата на независимите оценители в България:
- Включен с рег. № 1578 (към четвърто тримесечие на 2020 г.).

Професионален опит в оценителската дейност:
- 2004-2005 г. – мениджър и експерт оценител на жилищни и търговски обекти в "Имоти и инвестиции" ООД (компания за посредничество при сделки с недвижими имоти, лицензирани оценки и строително предприемачество).
- 2005-2006 г. – регионален оценител и служител на "Прокредит Банк (България)" АД.
- от 2007 г. до момента – съдружник и управител на "ЕН ЕНД КЕЙ" ООД (компания за консултантска /оценителска/ дейност с приоритетни функции към "Юробанк и еф джи България" АД /"Пощенска банка"/ за периода 2007-2012 г.).
- 2008-2020 г. – оценки за "Експресбанк" АД ("Сосиете Женерал Експресбанк" АД).
- 2008-2015 г. – оценител към "Алианц Банк България" АД.
- 2009-2011 г., от 2018 г. – оценител към Община Варна.
- 2010-2014 г. – оценител към "Креди Агрикол България" ЕАД ("Емпорики Банк – България" ЕАД).
- 2010-2014 г. – оценител към "БДЖ Група".
- от 2010 г. до момента – оценител към Министерство на вътрешните работи.
- от 2010 г. до момента – оценител към Национална агенция за приходите (Министерство на финансите).
- от 2010 г. до момента – оценител към Агенция по вписванията (Министерство на правосъдието).
- от 2011 г. до момента – вещо лице към Окръжен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- от 2011 г. до момента – вещо лице към Административен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- от 2011 г. до момента – вещо лице към Районен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- от 2012 г. до момента – оценки за "Райфайзенбанк (България)" ЕАД.
- от 2014 г. до момента – оценки за "Търговска Банка Д" АД.
- от 2015 г. до момента – оценки за "Първа инвестиционна банка" АД (Fibank).
- от 2017 г. до момента – оценки/експертизи за Частни съдебни изпълнители.
- от 2018 г. – оценки/експертизи за Синдици.
- от 2018 г. – оценки/експертизи за Адвокатски дружества.
- от 2019 г. – оценки/експертизи за Акционерни дружества със специална инвестиционна цел.
- от 2019 г. – оценки/експертизи за Държавни съдебни изпълнители.
- оценки/експертизи за Счетоводни кантори.
- оценки/експертизи за Строителни и инвестиционни компании.
- оценки/експертизи за Агенции за недвижими имоти.
- Друга оценителска дейност (от 2004 г. до момента) – на свободна практика, възложена от различни физически и юридически лица за консултации, счетоводни нужди, покупко-продажби, делби, наемни отношения и др.

Оценителски доклади:
- За периода 2004-2020 г. броят на изготвените оценителските доклади представляват над 3000 експертни оценки на обекти от различно естество в т.ч.: търговски предприятия, финансови активи, хотелски комплекси, жилищни сгради, самостоятелни обекти в жилищни сгради, вилни селища, поземлени имоти, търговски обекти, офисни помещения, складове, индустриални имоти, медицински центрове, машини и съоръжения и др.

Друг професионален опит:
- от 2008 г. до момента – част от академичния състав на Катедра "Икономика и управление на строителството" при Икономически университет – Варна; преподавани дисциплини (към бакалаври и/или магистри) в специалности "Икономика на строителството"/"Строителен бизнес и предприемачество"/"Предприемачество и инвестиционен мениджмънт", "Икономика на недвижимата собственост"/"Недвижими имоти и инвестиции", "Строително предприемачество и недвижима собственост", "Бизнес икономика", "Управление на проекти", "Туризъм", "Мениджмънт", "Бизнес информационни системи", програма "Еразъм+": "Бизнес оценяване", Business Valuation (на студенти от Екс-Марсилия университет, Франция, Университет за приложни науки Сейнайоки, Финландия, Университет по науки и технологии в Бидгошч, Полша, Икономически университет – Вроцлав, Полша, Университет дьо Мен, Льо Ман, Франция, Висше училище Ашафенбург, Германия – по програма "Еразъм+"), Real Estate Management and Valuation (на студенти от Университет дьо Мен, Льо Ман, Франция, Икономически университет – Вроцлав, Полша, Университет по науки и технологии в Бидгошч, Полша, Държавен университет за приложни науки в Калиш "Президент Станислав Войчеховски", Полша, Киевски национален търговско-икономически университет, Украйна, Харковски държавен университет за хранителни технологии и търговия, Украйна, Университет "Фан С. Ноли", Корча, Албания – по програма "Еразъм+"), "Оценяване на активи", "Управление на недвижимата собственост", "Управление на недвижимата собственост в туризма", "Управление на комплекси от затворен тип", "Бизнес планиране", "Управление на човешките ресурси", "Управление на продажбите на недвижими имоти", "Икономически основи на недвижимата собственост", "Международен бизнес с недвижима собственост", "Управление на строителното предприятие", "Икономика на предприятието", "Ценообразуване в строителството", "Организация на строежите", "Интернет в строителството", "Делови контакти", "Маркетинг на недвижими имоти", "Инвестиции и строителство".                       
- Инвеститор в имоти и други активи, управление на имоти и други активи, изготвяне на технически експертизи, площообразуване/ценообразуване на жилищни и бизнес обекти, съдействие при отпускане на заеми, договаряне на отстъпки/отбиви от продажни или наемни цени на различни видове активи.

Научна продукция:
- над 30 публикации у нас и в чужбина (в т.ч. статии, издадени в Русия, Италия и Полша /в т.ч. две статии индексирани в Scopus - най-голямата цитирана база данни за рецензирана литература, както и една статия индексирана в Web of Science/, студия на тема "Развитие на дейността по оценяване на недвижими имоти в България" и участие в три монографии на тема "Недвижими имоти в пространството", издадени в Полша).

Мащабни обекти, оценени за представените възложители, както и за нуждите на "Тексим Банк" АД, "Животозастрахователна компания Съгласие" АД, Застрахователно дружество "Съгласие" АД, "Петрол Холдинг" АД, "ПОНС Холдинг" АД, "Лидл България ЕООД енд КО" КД, "Гранд хотел Варна" АД, "Ривиера" АД, "Астера I" ЕАД, "Амбасадор Тур" ЕАД, "Перла Холидейз" АД, "Клиф Голф Холидей Клуб" АД, "Лендмарк Пропъртис България" ЕАД, "Ири Трейд" АД, "Явор" АД, "ЦБА Търговия" ЕООД, "Петрол" АД, "Фикосота Холдинг" АД, "Елдоминвест 1" АД, "Пътно строителство" АД, "Транстриумф Холдинг" АД, "Експрес гаранцион комерс" ЕООД, "Дворец на културата и спорта" ЕАД, "Адрес България Холдинг", "Stephens Scown Solicitors" (Truro, Cornwall, UK, за Кралски съд Графство Труро, Корнуол, Великобритания) и др.:
- Животозастрахователна компания "Съгласие" АД.
- Застрахователно дружество "Съгласие" АД.
- "Гранд хотел Варна" АД.
- Хотел "Грийн Парк" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Ерма" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Астера" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Белвю" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Сънрайз" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Гларус" (к.к. "Златни пясъци").
- Хотел "Оазис" (в.к. "Ривиера").
- Хотел "Ривиера Бийч 1" (в.к. "Ривиера").
- Хотел "Кораба" (к.к. "Чайка").
- Хотел "Сириус" (к.к. "Св. Св. Константин и Елена").
- Хотел "Перла" (к.к. "Слънчев бряг").
- Хотел "Бор" (к.к. "Слънчев бряг").
- Част от хотел "ЛТИ Берлин Голдън Бийч" (к.к. "Златни пясъци").
- Ваканционно селище "Тихият кът" (гр. Балчик).
- Ваканционно селище "Голдън хилс" (с. Генерал Кантарджиево).
- Ваканционно селище "Живата вода" (гр. Варна).
- Ваканционно селище "Даймънд резидънс – Голф клуб" (гр. Варна).
- Част от голф комплекс "Лайтхаус голф ризорт" (гр. Балчик).
- Жилищен комплекс "Корона" (гр. Варна).
- Курортно-жилищна сграда "Бяла Бийч Ресорт" (гр. Бяла).
- Търговско-ремонтен автомобилен комплекс "Сити автоцентър" ("Киа Моторс", гр. Варна).
- Автомобилен център "Варна карс" (BMW, гр. Варна).
- Търговско-административен комплекс "Експириан" (гр. Варна).
- Многофункционална сграда "Опера билдинг" (бивша сграда на ТДД и РДД – Варна).
- Обществено-обслужваща сграда "Landmark centre" (гр. Варна).
- Търговски комплекс "Елис Ге" (гр. Варна).
- Верига магазини "Бурлекс" (гр. Варна).
- Банкови офиси на "Юробанк и еф джи България"АД (гр. Варна).
- Медицински център "Варна" (гр. Варна).
- Производствено-складова база "Одисейстрой" ООД (гр. Варна).
- Производствено-складова база "Елкомерс" ООД (гр. Варна).
- Предприятие за рибопроизводство и аквапродукти "Одесос – 2003" ЕООД (гр. Варна).
- Цех за производство на млечни, млечно-плодови и плодови напитки и храни на "Бета инвест" ЕООД (гр. Варна).
- Производствена база (хлебозавод) на "Бал-Клас" ООД (гр. Балчик).
- Кино театър (гр. Девня).
- Част от капитала на "Топливо" АД.
- Част от капитала на "Албена Инвест-Холдинг" АД.
- Част от капитала на "Слънчев ден" АД.
- Част от капитала на "Ривиера" АД.
- Част от капитала на "ЕЛАРГ фонд за земеделска земя" АДСИЦ.
- Част от капитала на "Химимпорт" АД.
- Част от капитала на "Поларис Продукт" ООД.
- Част от капитала на "Сосиете Женерал Експресбанк" АД.
- Активи на "Петрол" АД.
- Активи на "Фикосота Холдинг" АД.
- Активи на "Елдоминвест 1" АД.
- Активи на "Пътно строителство" АД.
- Активи на "Транстриумф Холдинг" АД.
- СМР и реконструкция на зала "Конгресна", Дворец на културата и спорта, гр. Варна и др.

Основен район на действие:
- Област Варна.
- Област Бургас.
- Област Добрич.
- Област Шумен.
- Област Търговище.
- Област Разград.
- Област Силистра.
- Област Русе.
- Област Ямбол.
- Област Сливен и др.

Членство в професионални организации:
- от 2009 г. до момента – член и учредител на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ).
- от 2010 г. до момента – член и учредител на Камарата на независимите оценители в България – Регионална колегия – Варна.
- 2010-2013 г. – член на Съвета на Регионална колегия – Варна към КНОБ.
- 2014-2017 г. – член на Управителния Съвет на Камарата на независимите оценители в България.
- 2015-2017 г. – член на Учебно-методичния Съвет на Камарата на независимите оценители в България.
- от 2015 г. до момента – член на Полското научно общество на недвижимите имоти (TNN – Poland), издаващо списанието Real Estate Management and Valuation, индексирано в Scopus; рецензент на статии за списанието.
- от 2019 г. до момента – член на Съюза на учените в България.      

Други членства:
- от 2008 г. до момента – член на Организационния комитет на международната научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" при Икономически университет – Варна.
- 2015-2016 г. – член на Организационния комитет и Редакционната колегия към годишната национална конференция на независимите оценители в България "Актуални въпроси на оценителската практика" при КНОБ.
- 2015-2016 г., от 2018 г. – член на Редакционната колегия към международната научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" при Икономически университет – Варна.
- от 2016 г. до момента – член на Научния Съвет на списанието на Великополската асоциация на оценителите на недвижими имоти (SRMWW), Полша.
- от 2016 г. до момента – член на Научния Съвет на международната научна конференция "Недвижими имоти в пространството", Полша.
- от 2016 г. до момента – член на Редакционния Борд на списанието "Икономика и мениджмънт" (Journal of Economics and Management) при Икономически университет в Катовице, Полша.
- от 2018 г. до момента – член на Редакционния Тим (рецензент) на списанието REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION (списание на Полското научно общество на недвижимите имоти), индексирано в Scopus.
- от 2020 г. до момента – рецензент към списанието JOURNAL OF HOUSING AND THE BUILD ENVIRONMENT (Springer – Springer Nature Switzerland AG), индексирано в Scopus.

Участия в по-значими събития:
- делегат (от страна на КНОБ) в Годишно общо събрание на Съвета за международни стандарти за оценяване (IVSC), проведено в гр. Париж (Франция).
- семинар на тема "Влиянието на Европейската регулативна уредба и Европейските оценителски стандарти" с лектор Krzysztof Grzesik, президент на TEGoVA.
- представител (от страна на КНОБ) в работна среща по международен проект "Valuation Vocational Training project", проведена в гр. Лондон (Великобритания) – проектът е по програма "Еразъм", с ръководител Институт за класифициране и оценка на доходите (Великобритания).
- уебинар на тема "Влиянието на COVID-19 върху бизнес оценяването в глобален мащаб", организиран от American Society of Appraisers (ASA – Американско общество на оценителите, САЩ) и National Association of Certified Valuators and Analysts (NACVA – Национална асоциация на сертифицираните оценители и анализатори, САЩ), както и със съдействието на Chartered Business Valuation Institute (CBV Institute – Институт за бизнес оценяване, Канада), Global Association of Certified Valuators and Analysts (GACVA – Глобална асоциация на сертифицираните оценители и анализатори), European Association of Certified Valuators and Analysts (EACVA – Европейска асоциация на сертифицираните оценители и анализатори, Германия), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS – Кралски институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти, Великобритания).
- Трета национална конференция на независимите оценители в България на тема "Актуални въпроси на оценителската практика" – в мероприятието участват президентът на TEGoVA, както и оценители от RICS (Великобритания).
- научни конференции на Полското научно общество на недвижимите имоти (TNN), организирани в гр. Катовице, гр. Лодз и гр. Краков (Полша).
- международни научни конференции на тема "Недвижими имоти в пространството", организирани в гр. Познан, гр. Бидгошч и гр. Калиш (Полша).
- ръководител на лятна тренировъчна практика на студенти от Икономически университет - Варна в Санкт-Петербургски държавен инженерно-икономически университет, Русия.
- международни научни конференции, организирани в гр. Санкт Петербург (Русия).
- работно посещение във връзка с инфраструктурното развитие на Обединените арабски емирства (Дубай, Абу Даби, Шарджа).
- работно посещение за проучване пазара на недвижими имоти в гр. Барселона (Испания).
- работни посещения в Румъния, Гърция, Турция, Кипър, Австрия, Унгария, Сърбия, Хърватска, Словения, Германия, Белгия.
- 25-та юбилейна ГИС конференция, проведена в гр. Перуджа (Италия), организирана от Хърватското общество на информационните технологии.
- гост-лектор в Университет по икономика и бизнес в Познан, както и в Държавен университет за приложни науки в Калиш "Президент Станислав Войчеховски", Полша – по програма "Еразъм+".
- лектор (заедно с д-р Джордже Догареску, Румъния) в международен семинар на тема "Възвръщаемост на инвестицията от имоти под наем – апартаменти. Приложение на Метода на извеждане на остатъчната стойност при оценка на отстъпеното право на строеж", организиран от Камарата на независимите оценители в България, Регионална колегия – Варна; лектор на други обучения в Камарата на независимите оценители в България.
- лектор на обучения в Национално сдружение Недвижими имоти.
- първи лектор на бизнес форум на Асоциацията на наемодателите в България ("Как да превърнеш имота си в печеливш бизнес - седем стъпки към успеха").

Участия в проекти:
- регистрирани участия в два университетски научни проекта, ежегодно участие в проекти за организиране на научни прояви, проекти на професионални гилдии, международен проект с участието на професионални оценителски организации от пет държави-членки на ЕС, както и множество други проекти с практическа насоченост, финансирани по Европейски програми.

Orcid iD: https://orcid.org/0000-0001-5623-471X

Scopus Author ID: 57193949350