Услуги

Иво Костов предлага услуги в шест основни направления:
- Експертни оценки (съгласно Международните стандарти за оценяване /в сила от 31.01.2022 г./ и паралелно по Българските стандарти за оценяване /в сила от 01.06.2018 г./).
- Технически експертизи.
- Площообразуване на жилищни и бизнес обекти.
- Консултантски услуги и становища.
- Съдействие при отпускане на заеми.
- Управление на недвижими имоти и други активи.
- НОВА УСЛУГА: Договаряне на отстъпки/отбиви от продажни или наемни цени (от всякакъв характер - в сферата на недвижимите имоти, автомобилите, различните видове превозни средства, производствените машини, съоръженията, инвентар, финансовите активи - акции, облигации, бонове, нематериалните активи, цели предприятия и др. Дейността се извършва от опитни маркетолози, бизнес анализатори, чартисти, технически лица, инвеститори, мениджъри, оценители, хабилитирани университетски преподаватели, съвместно с представители на https://www.cod.bg/bg, за повече информация вж. https://www.cod.bg/bg/info/dogovaryane-na-otstypki/ и https://ivokostov.com/services.php). За конкретни запитвания е необходимо да се осъществи първоначален контакт с Иво Костов. Услугата се предлага чрез договорни отношения, като е възможно нейното прилагане, както в България, така и за други държави.

Цените и сроковете за изпълнението на поръчките са в зависимост от конкретното задание. Подробна информация на различните видове цени може да намерите тук. Заплащането на услугите се извършва по банков път.

"Алианц Банк България" АД
BIC: BUINBGSF
Иво Ангелов Костов
IBAN: BG02BUIN95611000114414

Основание: вида на извършената услуга/плащане по фактура №

Независимо от особеностите на поръчките Иво Костов следва принципите на коректност, бързина и уважение към клиентите. Не приема възлагания, за които не е компетентен или съществува невъзможност за тяхното изпълнение, поради нормативни или други видове ограничения.

Получените резултати от извършваните услуги могат да бъдат използвани за нуждите на:
- Купувачи и продавачи при сделки с различни видове имоти.
- Наематели и наемодатели при наемни отношения с различни видове имоти.
- Банки.
- Небанкови финансови институции.
- Кредитни посредници.
- Агенции за недвижими имоти.
- Строителни фирми.
- Инвестиционни фирми.
- Консултантски фирми.
- Акционерни дружества със специална инвестиционна цел.
- Инвестиционни фондове.
- Застрахователни дружества.
- Пенсионни дружества.
- Министерства.
- Държавни агенции.
- Съдилища.
- Държавни и частни съдебни изпълнители.
- Синдици.
- Адвокатски дружества.
- Счетоводни кантори.
- Общини.
- Държавни фирми.
- Общински фирми.
- Частни фирми.
- Др.

Иво Костов приема своята работа като удоволствие и ще се радва да ви бъде полезен в своите компетенции.

При възникване на допълнителни въпроси, не се колебайте да използвате посочените възможности за контакти.