Клиенти

В своята професионална практика и компетенции Иво Костов e извършил услуги за нуждите на следните основни клиенти:
- "Прокредит Банк (България)" АД.
- "Юробанк и еф джи България" АД ("Пощенска банка").
- "Експресбанк" АД ("Сосиете Женерал Експресбанк" АД).
- "Алианц Банк България" АД.
- "Креди Агрикол България" ЕАД ("Емпорики Банк – България" ЕАД).
- "Райфайзенбанк (България)" ЕАД (сега "KBC Банк").
- "Търговска Банка Д" АД.
- "Първа инвестиционна банка" АД (Fibank).
- Банкови финансови институции от KBC Груп.
- "Централна кооперативна банка" АД.
- "Тексим Банк" АД.
- "Българска банка за развитие" АД.
- Микрофинансираща институция "Джобс" ЕАД.
Пенсионноосигурителна компания "Съгласие" АД.
- Животозастрахователна компания "Съгласие" АД.
- Застрахователно дружество "Съгласие" АД.
- Министерство на вътрешните работи.
- Министерство на земеделието.
- Национална агенция за приходите (Министерство на финансите).
- Агенция по вписванията (Министерство на правосъдието).
- Бургаски окръжен съд.
- Варненски районен съд (Държавни съдебни изпълнители).
- Частни съдебни изпълнители.
- Синдици.
- Адвокатски дружества.
- Акционерни дружества със специална инвестиционна цел.
- Счетоводни кантори.
- Камара на независимите оценители в България.
- Община Варна.
- Областна администрация Варна.
- "Петрол Холдинг" АД.
- "ПОНС Холдинг" АД.
- "Лидл България ЕООД енд КО" КД.
- "Гранд хотел Варна" АД.
- "Ривиера" АД.
- "Астера I" ЕАД.
- "Амбасадор Тур" ЕАД.
- "Перла Холидейз" АД.
- "Клиф Голф Холидей Клуб" АД.
- "Лендмарк Пропъртис България" ЕАД.
- "Ири Трейд" АД.
- "Явор" АД.
- "ЦБА Търговия" ЕООД.
- "Фикосота Холдинг" АД. 
- "Елдоминвест 1" АД.
- "Пътно строителство" АД. 
"Транстриумф Холдинг" АД.
- "Експрес гаранцион комерс" ЕООД.
"ИСУ Инвест" ЕАД.  
- "Адрес България Холдинг" АД.
- "Stephens Scown Solicitors" (Truro, Cornwall, UK, за Кралски съд Графство Труро, Корнуол, Великобритания).
- Клиенти за данъчни цели в САЩ.
- Клиенти за съдебната система в Германия.
- Клиенти за данъчни цели във Великобритания.
- Клиенти за ликвидационни процеси в Дания.
- Клиенти от Израел и др.