Цени

Цени за изпълнение на оценителски доклади:
- Превозно средство – от 110 лв.
- Производствена машина или съоръжение – от 120 лв.
- Самостоятелен гараж – от 120 лв.
- Апартамент – от 150 лв.
- Урегулиран поземлен имот – от 200 лв.
- Къща или вила – от 220 лв.
- Търговски, офисен, производствен или складов обект – от 260 лв.
- Финансови активи (акции, облигации, бонове, записи и др.) – от 300 лв.
- Хотел – от 450 лв.
- Предприятие – от 900 лв.
- Други активи – по договаряне.

Цени за изпълнение на актуализации на оценителски доклади (до 1 г.): 50% от първоначалната цена.

Цени за изпълнение на становища за офертните, продажните или наемните цени на недвижими или движими имоти: от 120 лв.

Цени за изпълнение на становища за офертните или продажните цени на други активи или предприятия: по договаряне.

Цени за изпълнение на технически експертизи: от 120 лв.

Цени за изпълнение на площообразуване на жилищни или бизнес обекти: от 250 лв.

Консултантски услуги: по договаряне.

Съдействие при отпускане на заеми: безплатно.

Други услуги: по договаряне.

Наличие на отстъпки за всички услуги при мащабни поръчки.

Посочените цени са крайни, като за всяка услуга се издава фактура, независимо дали клиентите са физически или юридически лица.

Сроковете за изпълнението на услугите са в зависимост от мащаба на поръчките, като за оценки на стандартни жилищни, търговски, офисни, производствени или складови имоти могат да бъдат 1-2 дни.