Цени

Цени за изпълнение на оценителски доклади съгласно Международните стандарти за оценяване (в сила от 31.01.2022 г.) и паралелно по Българските стандарти за оценяване (в сила от 01.06.2018 г.), вкл. данъци, разходи за транспорт (в областта на централния офис на оценителя) и други оперативни разходи, нужни за извършване на оценките:
- Превозно средство – 180 лв.
- Производствена машина или съоръжение – 200 лв.
- Материални запаси (суровини, материали продукция, стоки), благородни метали, ценни метали – от 200 лв.
- Самостоятелен гараж – 200 лв.
- Апартамент или ателие – 250 лв.
- Урегулиран поземлен имот – 350 лв.
- Къща или вила (с прилежащ терен и/или отстъпено право на строеж) – 400 лв.
- Търговски, офисен, производствен или складов обект (с прилежащ терен и/или отстъпено право на строеж) – от 500 лв.
- Финансови активи (акции, облигации, бонове, записи и др.) – от 600 лв.
- Хотел (с прилежащ терен и/или отстъпено право на строеж) – от 1000 лв.
- Предприятие – от 1500 лв.
- Други активи – по договаряне.

Цени за изпълнение на актуализации на оценителски доклади (до 1 г.): 50% от първоначалната цена.

Цени за изпълнение на становища за офертните, продажните или наемните цени на недвижими или движими имоти: 200 лв.

Цени за изпълнение на становища за офертните или продажните цени на други активи или предприятия: по договаряне.

Цени за изпълнение на технически експертизи: 250 лв.

Цени за изпълнение на площообразуване на жилищни или бизнес сгради: от 600 лв.

Консултантски услуги: по договаряне.

Съдействие при отпускане на заеми: безплатно.

Други услуги: по договаряне.

Наличие на отстъпки за всички услуги при мащабни поръчки.

Посочените цени са крайни, като за всяка услуга се издава фактура, независимо дали клиентите са физически или юридически лица.

Сроковете за изпълнението на услугите са в зависимост от мащаба на поръчките, като за оценки на стандартни жилищни, търговски, офисни, производствени или складови имоти могат да бъдат 1-2 дни.