За Иво Костов

Иво Костов

Иво Костов (IvoKo®, Dr Kostov®) е сертифициран оценител, член на Американското общество на оценителите (ASA), Полското научно дружество на недвижимите имоти, учредител и член на Камарата на независимите оценители в България. Има 20-годишен професионален оценителски опит в областта на търговските предприятия и вземанията, финансовите активи и финансовите институции, недвижимите имоти, машините и съоръженията. Доктор е по икономика и управление, както и доцент по недвижима собственост и оценяване на активи и бизнеси в Икономически университет - Варна. Предлага експертни оценки, технически експертизи и консултантски услуги, като следва принципите на коректност, бързина и уважение към клиентите.Повече...

 

Блог

В рубриката се публикуват периодично някои житейски размисли. Повече...

 

Публикации

Научни публикации на Иво Костов за актуалните въпроси на оценителската дейност и пазара на недвижими имоти в България и други страни членки на Европейския съюз.Повече...

 

Въпроси

Често задавани въпроси относно услугите, извършвани от сертифициран оценител Иво Костов. Повече...