За Иво Костов

Иво Костов

Иво Костов е сертифициран оценител, член на Американското общество на оценителите (ASA), член-учредител на Камарата на независимите оценители в България и РК Варна. Притежава богат професионален оценителски опит в областта на търговските предприятия и вземанията, финансовите активи и финансовите институции, недвижимите имоти, машините и съоръженията. Преподава в Икономически университет - Варна, като е доктор по икономика и част от академичния състав на катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти". Предлагa експертни оценки, технически експертизи и консултантски услуги, като следва принципите на коректност, бързина и уважение към клиентите.Повече...

 

Въпроси

Често задавани въпроси относно услугите извършвани от сертифициран оценител Иво Костов. Повече...

 

Публикации

Научни публикации на Иво Костов за актуалните въпроси на оценителската дейност и пазара на недвижими имоти в България.Повече...