Оценки на търговски предприятия и вземания

Оценяването на търговски предприятия и вземания представлява процес за извеждане на конкретна стойност на даден обект, според определена цел. Този процес е специфичен и е към даден момент от времето, като за реализирането му се използват различни стандарти, принципи, етапи, подходи и методи. Най-често срещаните методи за оценяване на търговски предприятия са: метод на нетната стойност на активите (към подхода на активите), метод на ликвидационната стойност (към подхода на активите), метод на дисконтиране на бъдещите доходи (към подхода на доходите), метод на капитализация на дохода (към подхода на доходите), метод на свръхпечалбите (към подхода на активите и подхода на доходите), метод на дискретните потоци (към подхода на доходите), метод на пазарните множители/метод на предприятията аналози (към пазарния подход) и др.

Цени: от 1500 лв.

Срокове: от 14 дни.