Възложители

Възложители и ползватели на услугите на Иво Костов са банкови финансови институции, държавни агенции, министерства, областни администрации, общини, съдилища, държавни и частни съдебни изпълнители, синдици, фирми, работещи във всички сфери на икономиката (вкл. строителни и инвестиционни компании), адвокатски дружества, счетоводни кантори, акционерни дружества със специална инвестиционна цел, пенсионноосигурителни компании, застрахователни дружества, както и отделни физически лица.

Иво Костов извършва услуги в своите компетенции основно за следните възложители:
- "Алианц Банк България" АД.
- "Първа инвестиционна банка" АД (Fibank).
- "Търговска Банка Д" АД.
- "Българска банка за развитие" АД.
- Микрофинансираща институция "Джобс" ЕАД.
- Министерство на вътрешните работи.
- Национална агенция за приходите (Министерство на финансите).
- Областна администрация Варна.
- Община Варна.
- Агенция по вписванията (Министерство на правосъдието).
- Окръжен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- Административен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- Районен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- Съдилища, част от правосъдната система на България (вкл. Държавни съдебни изпълнители).
- Частни съдебни изпълнители.
- Синдици.
- Адвокатски дружества.
- Акционерни дружества със специална инвестиционна цел.
- Счетоводни кантори.
- Камара на независимите оценители в България.
- Пенсионноосигурителни компании.
- Застрахователни дружества.

Международни партньори:
- GECO MEC 2003 (Румъния).
- Property House (Полша).

Други партньори:
DVOROVE.BG (първият специализиран уебсайт в България за обяви, които се отнасят до сделки с дворове), агенции за недвижими имоти "Явлена", "VARNA HOME", "J HOME", "BG PROPERTIES & CARE", "TIA ESTATES", "Нов Дом 1", "Имоти Премиер", "Ронева".

Партньори ютубъри в областта на недвижимите имоти:
- Мирослав Язов (Миро в света на имотите).
- Щелян и Георги.
- Premier Real Estate (Premier Media).