Възложители

Възложители и ползватели на услугите на Иво Костов са банкови финансови институции, държавни агенции, министерства, общини, съдилища, частни съдебни изпълнители, синдици, фирми, работещи във всички сфери на икономиката, адвокатски дружества, счетоводни кантори, акционерни дружества със специална инвестиционна цел, както и отделни физически лица.

Иво Костов извършва услуги в своите компетенции основно за следните възложители:
- "Алианц Банк България" АД.
- "Първа инвестиционна банка" АД (Fibank).
- "Търговска Банка Д" АД.
- "Българска банка за развитие" АД.
- Микрофинансираща институция "Джобс" ЕАД.
- Министерство на вътрешните работи.
- Национална агенция за приходите (Министерство на финансите).
- Община Варна.
- Агенция по вписванията (Министерство на правосъдието).
- Окръжен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- Административен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- Районен съд Варна (Министерство на правосъдието).
- Съдилища, част от правосъдната система на България (вкл. Държавни съдебни изпълнители).
- Частни съдебни изпълнители.
- Синдици.
- Адвокатски дружества.
- Акционерни дружества със специална инвестиционна цел.
- Счетоводни кантори.
- Камара на независимите оценители в България.

Международни партньори:
- GECO MEC 2003 (Румъния).
- Property House (Полша).

Други партньори:
DVOROVE.BG (първият специализиран уебсайт в България за обяви, които се отнасят до сделки с дворове), агенции за недвижими имоти "Явлена", "VARNA HOME", "J HOME", "BG PROPERTIES & CARE", "TIA ESTATES", "Нов Дом 1".