С колко поскъпнаха имотите последните 12 години

Цените отчитат ръст от 45%, а наемите - от 17%.

Според последния доклад на Eurostat между 2010 г. и първото тримесечие на 2022 г. цените на жилищата в Европа са се повишили с 45%. В същото време в 19 държави от ЕС ръстът на цената на жилищата изпреварва този на наемите.

Поскъпването на жилищата е регистрирано в 24 страни членки на ЕС. Най-много са поскъпнали имотите в Естония (+174%), Унгария (+152%), Люксембург (+131%). Цените също са се увеличи над два пъти в Чехия, Литва и Австрия.

За България увеличението за разглеждания период е 53%.

Има три държави в ЕС, в които имотите са поевтинели за същия период. Спад на цените се наблюдава в Гърция (-23%), Италия (-10%) и Кипър (-8%).

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо 2010 г. цените на наемите са се увеличили средно със 17% в 25-те страни членки на ЕС. Най-високо увеличение на цените е регистрирано в Естония (+177%), Литва (+127%) и Ирландия (+77%). за България увеличението е 19%.

В две държави от ЕС жилищата под наем са станали по-достъпни, отколкото през 2010 г.: Гърция (-25%) и Кипър (-1%).

Източник: https://www.imot.bg/